FANDOM


2981284104 35be2ae007 z

Skolans och byns stora bibliotek. Storleken varierar och blir större ju fler böcker som sätts in. Den öppna delen har stora läsesalar med vackra målade tak och hyllmeter efter hyllmeter med all typ av litteratur en magiker kan önska. Den stängda avdelningen har förbjudna böcker. De böcker som bär på farlig kunskap, eller i vissa fall är farliga själva. Det är få som släpps in på den stängda avdelningen, och det sägs att den enda som egentligen hittar där och vet var allt finns är den mystiska huvudbibliotekarien Pohl själv.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.