FANDOM


Den magiska världen i norden har ett samarbete och i många fall gemensamma myndigheter. Detta på grund av att antalet magiker är så få. Det finns dock huvudkontor i alla länder där mer regionala angelägenheter sköts. Språket kan vara ett hinder, men de flesta personer klarar sig på någon blandning av nordiska även om det anses kutym för myndighetspersoner att lära sig andra länders språk. I Stockholm finns det även flera magiska kvarter dolda för mugglare och där ligger bland annat ett av ministeriets stora avdelningar och Swedenborgs Sjukhus samt fängelset Nifelheim som vaktas av jättar. 

Ministeriets huvudkontor i Sverige återfinns i Umeå. 

Aurorer: Aurorer är magikervärldens svar på poliser , det finns olika enheter och högst status har de som arbetar med att jaga ner svartkonstnärer eller andra som missbrukar magi. Dock finns det även enheter som tar hand om mindre problem. Som att undersöka mindre överträdelser eller söker upp förbjudna artefakter eller trollbryggder.  

I vissafall kan de även ha ett jobb mest för att hålla ordning.  

Det sociala skyddsnätet: Det finns ett visst socialt skyddsnät och vissa av ministeriet tillsatta personer arbetar likt mugglarnas socialsekreterare. Det finns ett tänk att alla ska ha åtminstone en liten chans till ett gott jämnbördigt liv. Barn eller andra som far illa kan få hjälp med att hitta nya hem och liv.  

Det här betyder inte att du som spelare inte kan spela en person som trillat mellan stolarna och haft en hård och jobbigt uppväxt som missats. Det betyder dock att inget barn ska kunna berätta för vuxna att de blir behandlade som skit och ändå tvingas resa hem till personerna som tex låser in dem i ett rum under en trappa.  

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.