FANDOM


I magisamhället är det annat som människor blir förtryckta över än i mugglarsamhället. För magiker är blodstatus och familj det viktigaste. Att vara från en fin äldre och renblodig familj ger hög status. Mugglarfödd och de med en mugglarförälder ses ofta ner på av renblodiga. Ynk (människor födda av magiker men utan magiskförmåga) ses som en stor skam och hålls i bland undangömda. Det förtryck som ses i mugglarsamhället är inte alls aktuellt bland magiker, vi anser inte att det tillför något att spela på sexism, rasism, transfobi, homofobi etc. 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.