FANDOM


29214560 747635225435187 1184217730354783778 n

Vid första anblicken ser det ut som vilken privatskola som helst, eleverna börjar här när de är 14 till 16 år gamla det hela beror sig på när eleven började grundskoleklass. Högandals humanistiska läroverk, HHL är beläget på Högandals herrgård utanför Stockholm, någonstans i Nynäshamns skogarna. Det är en internatskola med anor från 1878. Hit söker sig elever från hela Sverige och även utanför landet. 

Det är i alla fall vad man kan tro, för på Högadal går bara magiker. De börjar gymnasiet efter att ha gått grundskolan på sina hemorter. Redan när barnet är litet vet registratorerna om när ett magikunnigt barn föds och lägger en förtrollning över dessa så att deras magiska gåvor inte kan tas i bruk förrän den tas bort. Detta för att barnen ska fostras i samhället för att efter sin skolgång på Högandal kunna återvända utan några större problem. För de som väljer att studera vidare finns Högandals Folkhögskola. 

På Högandals allmänna läroverk är Herr August Rubenstierna.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.