FANDOM


Elevhemmen bestäms av den tid på dygnet man är född.

Är man född på kvällen (18.00-24.00) är man född i vattents tecken och delas in i Aqua.

Är man född på dagen (12.00-18.00) är man född i eldens tecken och delas in Ingis.

Är man född på morgon (06.00-12.00) är man född i luftens tecken och delas in Ventus.

Är man född på natten (00.00-06.00) är man född i jordens tecken och delas in Terra.

 För mer information om elevhemmen: 

Aqua 

Ingis 

Ventus 

Terra 

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.