Lärare på HHL & HFH

Lektorer är fortfarande under utbildning och har en mentor bland de äldre lärarna. De flesta gångerna i samma ämne som de själva specialiserar sig på.

Magister är lärare som undervisat några år.

Professorer är lärare som undervisat en längre tid och är experter inom sitt ämnesområde.

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.