NPC = non-player character. Är karaktärer som finns i Högandal men som inte spelas/eller inte spelas av en speciell person, vissa av dem som husspökena kan vem som helst använda sig av för att krydda spelet med.

All items (6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.