Dessa regler gäller på skolan. De är regler som gäller i rollspelet för elever och det är alltså fritt fram att bryta emot i spel, men om du åker fast riskerar du såklart att bli straffad för det.

 • Det är total förbjudet med romantiska/sexuella relationer mellan lärare och elev på läroverket. Lärare riskerar avsked och elev avstängning.
 • Det är totalt förbjudet med romantiska/sexuella relationer mellan exanimerande lärare/handledare och elev på folkhögskola. Lärare riskerar avsked och elev avstängning.
 • Staven ska vara säkert undanstoppad när den inte använd.
 • Elever ska bära sitt elevhems emblem tydligt på sina kläder i form av metallpin eller broderi. Det placeras lämpligast på bröstet eller på överarmen.
 • Ingen alkohol eller droger på skolans område.
 • Trolldrycker får inte användas på andra utan deras vetskap
 • All typ av drycker eller artefakter som hjälper studierna är strängeligen förbjudna
 • Det är strängeligen förbjudet att använda förtrollade fjäderpennor.
 • Läroverkets elever ska vara i sina sovsalar klockan 22.00 och får inte lämna dem innan 06.00.
 • Elever vid läroverket får inte beträda den djupare delen av skogen och ska hålla sig på markerade leder.
 • Elever får inte bada i sjön efter 22.00 eller innan 07.00.
 • Elever får inte beträda sovsalar av ett annat elevhem.
 • Det är inte tillåtet att befinna sig i korridorerna under lektionstid.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.