FANDOM


Gron

Elevhemmen bestäms av den tid på dygnet man är född. Är man född på natten (00.00-06.00) är man född i jordens tecken och delas in Terra.

Husspöke för Terra är Martin.

Färg: Grön

Symbol: https://paranormal.se/topic/element/jord.html (första symbolen)

Djur: Hare

Årstid: Vinter

Tid: Natt

Redskap: Pentagram

Väderstreck: Norr

Särskiljande drag för trollkarlar: Utmärks som stabila personer, närande och omsorgsfulla, stabila och framgångsrika, trollkarlar födda i jordens tecken kommer ofta från stora familjer.

Patronus tar gärna en form som:  Hund, Häst, Daggmask, Myra, Ko

Magier som styrs av jord: Magnet, Bild, Sten, Träd, Knut och Bindingsmagi

Magiker i eldens tecken tycker om: stenar såsom kol, smaragder, olivin. De dras till växter som luktar av jord såsom patchouli, mossa, nötter och lågväxande plantor exempelvis ljung och rötter samt metallerna järn och bly.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.